در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم / مرو ای دوست...

اندوه و اشک کوهنوردان مشهدی در غم از دست دادن همنوردان خود در اشتران کوه
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی