مسابقه عکاسی سونی سال ۲۰۱۸ با شرکت ۳۲۰ هزار نفر از ۲۰۰ کشور برگزار شد که نتایج آن ۱۹ آوریل منتشر می‌شود. در تصاویر زیر نامزدهای این مسابقه را می‌بینید.


نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی