در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

اکبر منتجبی؛ خبرنگار، معاون سردبیر روزنامه سازندگی و سردبیر هفته‌نامه صدا

یکی از شانس‌های مشهد این بود که تقی‌زاده خامسی شهردار شد
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی