نشست صمیمی شهردار مشهد با نویسندگان و اهل قلم

قاسم تقی زاده خامسی، شهردار مشهد: شهرها را سازه‌ها نمی‌سازند فرهنگ می‌سازد.
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی