نكته سنجي شهردار مشهد در مورد حواشی حضور زائران عراقی در مشهد:

▫️از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شویم
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی