در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

نظر یک شهروند مشهدی درباره افتتاح بوستان بزرگ بهار

کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی

پارک چهل بازه مشهد

17:10۱۳۹۷/۰۷/۰۲ 18

مشکلات محله عماریاسر

13:50۱۳۹۷/۰۷/۰۱ 12

بیمارستان اکبر

13:47۱۳۹۷/۰۷/۰۱ 8

محرم در آینه عصر ما

14:38۱۳۹۷/۰۶/۲۳ 25

محرم در آینه عصر ما

14:36۱۳۹۷/۰۶/۲۳ 24