آیین بدرقه کاروان سنگین سواران "حرم تا حرم"

اعزام ۵۰ نفر از موتور سواران کلاس ریس مشهد به نجف اشرف توسط کمیته پیشگیری از تصادفات دادسرای عمومی و انقلاب مشهد.
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی