پادکست خبری شهرآرا مترو

پادکست خبری شهرآرا مترو - چی گفتی؟ قسمت 6 / 13 آذر97

در قسمت 6 پادکست خبری تحلیلی《چی گفتی؟》 قاسم فتحی به فاجعه اصفهان و حواشی آن می‌پردازد و علیرضا گرانپایه از ماجرای جایزه بردن یک آدم معمولی در بالاترین سطح ورزشی صحبت می‌کند. همچنین خبر استیضاح‌های پی در پی مجلسی‌ها را سینا واحدی مطرح می‌کند و صاحبان میکرفون 《چی گفتی》 به گفتگو درباره آن می پردازند. مثل همیشه منتظر نظراتتان از طریق شماره پیامکی 30007289 و یا به آدرس اینستاگرام @shahrara.metro هستیم.
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی