پرستاران آنلاین

استارت آپ "حامیان سلامت APEX" مشکلات را در حوزه سلامت دیده اند و برای حل آن اپ موبایلی راه انداخته اند که می توانید از طریق آن پزشک و پرستار را بر بالین خود در منزل فرا بخوانید.
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی