شهر جعبه‌ای

در ماه‌های اخیر بنیاد چهارطبقه با هدف ارتقای آگاهی و آموزش عمومی شهروندان و با تمرکز بر کودکان به‌عنوان سازندگان شهر فردا، به همکاری با فرهنگسرای کودک و آینده پرداخت. محصول مشترک این همکاری «شهر جعبه‌ای» است که بستری برای آموزش مفاهیم شهرسازی و شهروندی به کودکان و نوجوانان در قالب بازی فراهم می‌آورد.
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی

احکام قرض

13:36۱۳۹۸/۰۱/۲۸ 10

شهر جعبه‌ای

11:26۱۳۹۸/۰۱/۲۶ 16

صنف تعمیرکار

15:29۱۳۹۸/۰۱/۲۳ 13

المان های نوروزی

17:28۱۳۹۸/۰۱/۱۶ 29

قیچک زنان سرنانواز

17:58۱۳۹۷/۱۲/۲۵ 28