مجیدیه؛ محله ای گران با امکانات حداقلی

کلیــد واژه هــا
نظــرات شــما
مصطفی
22:19 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

باسلام باسپاس از گزارشی که تهیه کردین لزفا درخصوص آسفالت مربوط به مجیدیه ۳۲ نیز گزارشی تهیه کنید که باوجوددرآمد شهرداری از جمعه بازار خودرو و یکشنبه بازار و چهارشنبه بازار دارد و مزاحمتهایی که این موضوع برای ساکنین ایجاد کرده حاضربه آسفالت کوچه آن نیستند

روزنامه شهرآرا

دوست عزیز
پیامتان دریافت و به حوزه مربوطه ارجاع داده شد تا در صورت امکان گزارش تهیه شود.
سپاس از همراهیتون
روز خوش

روزنامه شهرآرا

سلام
مخاطب گرامی پیامتان در صفحه 2 (تریبون شهر) روزنامه امروز 13 / 05 / 98 چاپ شده است.
سپاس از همراهی گرمتان

نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی