0
تلفن دفتر مرکزی : (5 خط ) 5 - 37288881
روابط عمومی : 37243110
تحریریه ( نمابر ) : 37238310
-------------------------------------------------
آدرس ایمیل : info@shahrara.com
-------------------------------------------------
شماره پیامک : 30007289
-------------------------------------------------
نشانی : مشهد - خیابان دانشگاه - دانشگاه یک
-------------------------------------------------
سایت های شهرآرا :
شهرآرا آنلاین - کافه رسانه - فتوشهر