در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

مستند حقیقت گمشده، پشت پرده هایی از فاجعه منا

مستند حقیقت گمشده، پشت پرده های فاجعه منا

از شرکت صهیونیستی G4S چه می دانید .

نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی