در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم/ پیشرفته ترین دست مصنوعی

محققین آمریکایی موفق به ساخت پیشرفته ترین دست مصنوعی شده اند که قادر است با سیستم های عصبی ارتباط بر قرار کند.این دست مصنوعی به گونه ای طراحی شده است که می تواند دستوراتی هماهنگ با مغز انسان را داشته باشد.
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی