در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم/ کنایه فردوسی‌پور به سرهنگ علیفر

پس از ماجرای سرهنگ علیفر و امیر دولاب، عادل فردوسی‌پور در گزارش بازی ولز و انگلیس کنایه‌ای خطاب به علیفر مطرح کرد.
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی