در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم/ ساخت چمدان هوشمند جهانی در ایران

چمدان هوشمند که به دست محققان ایرانی طراحی و ساخته شده است تنها چمدان هوشمند جهان است.
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی