زمین‌لرزه‌ای با قدرت 6.2 درجه در مقیاس ریشتر و چند پس لرزه با قدرت‌های بیش از 4 و 5 ریشتر صبح امروز چهارشنبه مناطق مرکزی ایتالیا را لرزاند.


کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی