در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

آبی که کم است...

در حالی‌که خشک‌سالی در دشت مشهد جدی است، نتیجه بارندگی‌های اخیر از "بند گلستان" هدر می‌رود
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی