در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم / بعد از تهران، مشهد سرآمد سینما در ایران است

علی سرتیپی، مدیرعامل «فیلمیران» و مدیر بزرگ‌ترین پردیس سینمایی کشور، از فضای فرهنگی و هنری مشهد می‌گوید
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی