در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم / نطق پیش از دستور محمدحسین ودیعی رئیس کمیسیون ویژه ایثارگران شورای شهر مشهد در نهمین جلسه علنی

نطق پیش از دستور محمدحسین ودیعی رئیس کمیسیون ویژه ایثارگران شورای شهر مشهد در نهمین جلسه علنی
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی