در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم / حوادث و ترافيک

منزل،مغازه،هتل،مجتمع تجاری و...در حال سوختن است، شهروندی گرفتار درون آتش و خودروهای آتش‌نشانی پشت ترافيک شديد شهر، راه چاره‌ای هست؟
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی