در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم / آغاز هوشمند سازي با كيف پول

سامانه «کیف پول شهروندی» برای پرداخت بهای خدمات شهری با تلفن همراه رونمایی شد
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی