در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم / توضیحات تقی‌زاده خامسی، شهردار مشهد از تصویب طرح جامع شهر مشهد

کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی