در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم / شهردار مشهد از جزئیات بودجه ۸هزار میلیاردی شهرداری می‌گوید

کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی