در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...
بتول گندمی؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد

عملکرد شهرآرا را مثبت می‌بینم/ آنچه در ۶ماه رخ داده قابل قیاس با عملکرد چندساله شهرآرا نیست

کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی