در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم / شهردار مشهد از برنامه‌های خود در سال ۹۷ می‌گوید

مشهد شهر بدون معتاد ، توجه به فاضلاب اطراف شهر و وضعیت نامناسب بافت فرسوده مشهد
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی