در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم / تیراندازی در میدان جمهوری اسلامی مشهد

توضیحات سرهنگ آقابیگی فرمانده انتظامی مشهد درخصوص حادثه تیراندازی در میدان جمهوری اسلامی
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی