در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم منتشر شده از حادثه تیراندازی میدان تلویزیون مشهد

دو نفر سرنشین پژو در این حادثه کشته شدند.
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی