• خانه
  • خبرهای سایت
  • پرونده موضوعی حاشیه شهر مشهد
کد خبر : 49577
/ 13:01

پرونده موضوعی حاشیه شهر مشهد

یک‌سوم جمعیت مشهد حاشیه‌نشینند، این مطلب را رسانه‌ها بارها گفته و نوشته‌اند؛ اما حتی این همه تکرار هم باعث نشده است تا این یک‌سوم جمعیت شهر، در معادلات بودجه‌ای مسئولان کشور جایی پیدا کنند.

پرونده موضوعی حاشیه شهر مشهد

برای ورود به پرونده موضوعی حاشیه شهر مشهد کلیک کنید

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظرات شما
1و1
07:05 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

لطفا سری به درمانگاه طبرسی واقع در طبرسی شمالی17 بزنید و نیاز مردم منطقه به یک بیمارستان یا درمانگاه مجهز را درک کنید. هر چه پیام فرستادیم و درخواست کردیم، تاثیری نداشت. لذا بیایید و ببینید...

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی ، پیام جنابعالی در صفحه 2 (صفحه حرف مردم ) روزنامه شهرآرا امروز 29 / 01 / 97 چاپ شده است.
با تشکر از همراهی شما

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی
باتوجه به مسائل مطرح شده ودرخواستهای مردمی از مناطق حاشیه شهر همچون طبرسی شمالی ، شهید بابا نظر ، شهیداوینی و .... که نبود مکانهای فرهنگی، تفریحی مراکز درمانی و کلا نبود امکانات را مطرح کرده بودند ، در همین خصوص در صفحه 1 روزنامه امروز 23 / 03 / 97 خبری باعنوان "ساماندهى حاشيه شهر مشهد درنيمه راه " مبنی بر ساخت پروژه هایی در این خصوص کار شده است.
با تشکر از همراهی شما

علایی
16:21 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

شهرآرای عزیز لطفا از شهرداری مشهد پیگیری کنید که میانگذر شمالی مشهد چه زمانی اجرا می شود؟ آیا شورای شهر و شهردار جدید مشهد به فکر آن هستند؟

اربابی
20:30 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

در بلوار سوم طبرسی با وجود زمین های فراوان، فضای سبزی وجود ندارد.

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی
باتوجه به مسائل مطرح شده ودرخواستهای مردمی از مناطق حاشیه شهر همچون طبرسی شمالی ، شهید بابا نظر ، شهیداوینی و .... که نبود مکانهای فرهنگی، تفریحی مراکز درمانی و کلا نبود امکانات را مطرح کرده بودند ، در همین خصوص در صفحه 1 روزنامه امروز 23 / 03 / 97 خبری باعنوان "ساماندهى حاشيه شهر مشهد درنيمه راه " مبنی بر ساخت پروژه هایی در این خصوص کار شده است.
با تشکر از همراهی شما

الهی
15:12 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

اگر به دنبال رفع محرومیت از حاشیه شهر مشهد هستیم باید مردم و سرمایه گذاران و آستان قدس رضوی را تشویق به سرمایه گذاری نمود.

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی
باتوجه به مسائل مطرح شده ودرخواستهای مردمی از مناطق حاشیه شهر همچون طبرسی شمالی ، شهید بابا نظر ، شهیداوینی و .... که نبود مکانهای فرهنگی، تفریحی مراکز درمانی و کلا نبود امکانات را مطرح کرده بودند ، در همین خصوص در صفحه 1 روزنامه امروز 23 / 03 / 97 خبری باعنوان "ساماندهى حاشيه شهر مشهد درنيمه راه " مبنی بر ساخت پروژه هایی در این خصوص کار شده است.
با تشکر از همراهی شما

شهروند
14:03 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

پیشنهاد می شود شورای شهر و شهرداری مشهد چهارراه طبرسی شمالی نزدیک ایستگاه متروی ولایت را به نام چهارراه ولایت نامگذاری نماید.

رضا
16:54 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

از قول شهردار اسبق منطقه سه مشهد برای اجرای میانگذر شمالی مشهد و وعده بهبود زندگی، مبلمان شهری و تغییر چهره و وضعیت مناطق شمالی مشهد بیش از شش سال می گذرد. شهردار آن زمان در مساجد منطقه به مردم نوید آبادانی منطقه را داد. چندین سال گذشت و همه جا آباد شد ولی این پروژه اجرا نشد.

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی
باتوجه به مسائل مطرح شده ودرخواستهای مردمی از مناطق حاشیه شهر همچون طبرسی شمالی ، شهید بابا نظر ، شهیداوینی و .... که نبود مکانهای فرهنگی، تفریحی مراکز درمانی و کلا نبود امکانات را مطرح کرده بودند ، در همین خصوص در صفحه 1 روزنامه امروز 23 / 03 / 97 خبری باعنوان "ساماندهى حاشيه شهر مشهد درنيمه راه " مبنی بر ساخت پروژه هایی در این خصوص کار شده است.
با تشکر از همراهی شما

علایی
15:47 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

شهرآرای عزیز لطفا از شهرداری مشهد پیگیری کنید که میانگذر شمالی مشهد چه زمانی اجرا می شود؟ آیا شورای شهر و شهردار جدید مشهد به فکر آن هستند؟

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی ، پیام جنابعالی در صفحه 2 (صفحه حرف مردم ) روزنامه شهرآرا امروز 02 / 02 / 97 چاپ شده است.
با تشکر از همراهی شما

محمدی
15:56 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

یک مرکز فرهنگی برای 150هزار نفر مورد نیاز است. دلسوزان سری به بلوار طبرسی شمالی بزنند.
ضمنا حتی یک پارک در بلوار سوم طبرسی وجود ندارد. در بلوار دوم نیز چند پارک محلی کوچک وجود دارد.

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی
باتوجه به مسائل مطرح شده ودرخواستهای مردمی از مناطق حاشیه شهر همچون طبرسی شمالی ، شهید بابا نظر ، شهیداوینی و .... که نبود مکانهای فرهنگی و تفریحی را مطرح کرده بودند ، در همین خصوص در صفحه 5 روزنامه امروز 05 / 03 / 97 خبری باعنوان " تولد ملل در حاشیه شهر " مبنی بر احداث سینما در این محدوده از شهر کار شده است.
با تشکر از همراهی شما

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی
باتوجه به مسائل مطرح شده ودرخواستهای مردمی از مناطق حاشیه شهر همچون طبرسی شمالی ، شهید بابا نظر ، شهیداوینی و .... که نبود مکانهای فرهنگی، تفریحی مراکز درمانی و کلا نبود امکانات را مطرح کرده بودند ، در همین خصوص در صفحه 1 روزنامه امروز 23 / 03 / 97 خبری باعنوان "ساماندهى حاشيه شهر مشهد درنيمه راه " مبنی بر ساخت پروژه هایی در این خصوص کار شده است.
با تشکر از همراهی شما

بسیجی
19:44 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

به خاطر کمبود فضای سبز در طبرسی، پیشنهاد می کنیم فاصله میان بلوار سوم طبرسی و کشف رود به فضای سبز تبدیل شود.

ج.
15:37 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

در وسط خیابان نظام دوست زمینی قرار دارد که نه خانه ای ساخته می شود ونه پارکی و نه درمانگاهی. مناطق پایین شهر رها شده اند وکسی دلسوز آن نیست

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی ، پیام جنابعالی در صفحه 2 (صفحه حرف مردم ) روزنامه شهرآرا امروز 23 / 02 / 97 چاپ شده است.
با تشکر از همراهی شما

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی
باتوجه به مسائل مطرح شده ودرخواستهای مردمی از مناطق حاشیه شهر همچون طبرسی شمالی ، شهید بابا نظر ، شهیداوینی و .... که نبود مکانهای فرهنگی، تفریحی مراکز درمانی و کلا نبود امکانات را مطرح کرده بودند ، در همین خصوص در صفحه 1 روزنامه امروز 23 / 03 / 97 خبری باعنوان "ساماندهى حاشيه شهر مشهد درنيمه راه " مبنی بر ساخت پروژه هایی در این خصوص کار شده است.
با تشکر از همراهی شما

شهروند حاشیه ای
05:55 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

به اعتقاد کارشناسان، حاشیه شهر مشهد از کمبود امکانات و بدمسکنی رنج می برد. نهادهای مرتبط با شناسایی مناطق و اجرای مجتمع های مسکونی این مشکل را برطرف کنند. تا کی لازم است از مشکلات بگوییم؟ اقدام و عمل لازم است.

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی
باتوجه به مسائل مطرح شده ودرخواستهای مردمی از مناطق حاشیه شهر همچون طبرسی شمالی ، شهید بابا نظر ، شهیداوینی و .... که نبود مکانهای فرهنگی، تفریحی مراکز درمانی و کلا نبود امکانات را مطرح کرده بودند ، در همین خصوص در صفحه 1 روزنامه امروز 23 / 03 / 97 خبری باعنوان "ساماندهى حاشيه شهر مشهد درنيمه راه " مبنی بر ساخت پروژه هایی در این خصوص کار شده است.
با تشکر از همراهی شما

شهروند
05:58 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

پیشنهاد می شود شورای شهر و شهرداری مشهد چهارراه طبرسی شمالی نزدیک ایستگاه متروی ولایت را به نام چهارراه ولایت نامگذاری نماید.

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی ، پیام جنابعالی در صفحه 2 (صفحه حرف مردم ) روزنامه شهرآرا امروز 08 / 02 / 97 چاپ شده است.
با تشکر از همراهی شما

ج.
05:18 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

شهرداری و شورای شهر قبلی، یک قطعه زمین پنج هزار متری در منطقه نظام دوست طبرسی شمالی را به یک حوزه علمیه، هبه کرد تا مدرسه علمیه بسازد. با وجود گذشت یک سال، اقدامی صورت نگرفت. چرا؟

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی ، پیام جنابعالی در صفحه 2 (صفحه حرف مردم ) روزنامه شهرآرا امروز 25 / 02 / 97 چاپ شده است.
با تشکر از همراهی شما

حمید
13:50 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

از شهرداری منطقه3 مشهد درخواست داریم جاده خاکی موجود از طبرسی شمالی38 تا بلوار رسالت را آسفالت کند تا مردم این دو منطقه پرجمعیت بتوانند برای رفت و آمد از آن استفاده کنند.

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی ، پیام جنابعالی در صفحه 2 (صفحه حرف مردم ) روزنامه شهرآرا امروز 29 / 02 / 97 چاپ شده است.
با تشکر از همراهی شما

رضا
07:47 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

چرا با وجود هزینه های هنگفت از کنارگذر شمالی مشهد استفاده نمی شود؟

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی ، پیام جنابعالی در صفحه 2 (صفحه حرف مردم ) روزنامه شهرآرا امروز 29 / 02 / 97 چاپ شده است.
با تشکر از همراهی شما

شهروند
12:38 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

با اجرای میانگذر شمالی مشهد که دو منطقه طبرسی و رسالت را به هم متصل می کند، شاهد یک تحول اقتصادی و اجتماعی و گسترش عدالت در مشهد خواهیم بود. از شهردار خوش فکر و دلسوز مشهد، آقای مهندس تقی زاده خالصی تقاضا داریم این طرح بزرگ را اجرایی نماید.

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی ، پیام جنابعالی در صفحه 2 (صفحه حرف مردم ) روزنامه شهرآرا امروز 29 / 02 / 97 چاپ شده است.
با تشکر از همراهی شما

رضوی پاژ
09:16 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

مناطق شمالی مشهد مانند طبرسی و رسالت از کمبود مراکز آموزشی رنج می برند. سرانه فضای آموزشی این مناطق، موید این مطلب است. از خیران، دولت، آموزش و پرورش،آستان قدس و حوزه علمیه دعوت به توجه داریم.

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی
باتوجه به مسائل مطرح شده ودرخواستهای مردمی از مناطق حاشیه شهر همچون طبرسی شمالی ، شهید بابا نظر ، شهیداوینی و .... که نبود مکانهای فرهنگی، تفریحی مراکز درمانی و کلا نبود امکانات را مطرح کرده بودند ، در همین خصوص در صفحه 1 روزنامه امروز 23 / 03 / 97 خبری باعنوان "ساماندهى حاشيه شهر مشهد درنيمه راه " مبنی بر ساخت پروژه هایی در این خصوص کار شده است.
با تشکر از همراهی شما

پژمان
10:21 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

خط دو قطار شهری را تا هاشمیه و پارک خورشید ادامه دهید تا مردم بیشتری از آن استفاده کنند.

کاشی
16:43 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

ای کاش آقای روحانی نیمی از توجه و بودجه ای که به تبریز اختصاص می دهد به مشهد اختصاص می داد تا دردهای مردم شریف شهر مخصوصا ساکنان مظلوم حاشیه مشهد درمان می شد. سال2017 مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام بود ولی شاهد اتفاق مثبتی در حاشیه مشهد نبودیم. نه بیمارستانی ساخته شد، نه دانشگاهی، نه....

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی ، پیام جنابعالی در صفحه 2 (صفحه حرف مردم ) روزنامه شهرآرا امروز 03 / 03 / 97 چاپ شده است.
با تشکر از همراهی شما

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی
باتوجه به مسائل مطرح شده ودرخواستهای مردمی از مناطق حاشیه شهر همچون طبرسی شمالی ، شهید بابا نظر ، شهیداوینی و .... که نبود مکانهای فرهنگی را مطرح کرده بودند ، در همین خصوص در صفحه 5 روزنامه امروز 05 / 03 / 97 خبری باعنوان " تولد ملل در حاشیه شهر " مبنی بر احداث سینما در این محدوده از شهر کار شده است.
با تشکر از همراهی شما

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی
باتوجه به مسائل مطرح شده ودرخواستهای مردمی از مناطق حاشیه شهر همچون طبرسی شمالی ، شهید بابا نظر ، شهیداوینی و .... که نبود مکانهای فرهنگی، تفریحی مراکز درمانی و کلا نبود امکانات را مطرح کرده بودند ، در همین خصوص در صفحه 1 روزنامه امروز 23 / 03 / 97 خبری باعنوان "ساماندهى حاشيه شهر مشهد درنيمه راه " مبنی بر ساخت پروژه هایی در این خصوص کار شده است.
با تشکر از همراهی شما

رضا
16:49 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

به مالکان زمین های طبرسی شمالی به بهانه طرح اتصال طبرسی به رسالت، چندین سال است اجازه ساخت نمی دهند و از اجرای طرح هم خبری نیست. عمر ما که کفاف نمی دهد مگر یک یا دو نسل بعد.

روزنامه شهرآرا

باسلام
مخاطب گرامی جهت پیگیری پیامتان با شماره مستقیم شهرآرا 5-37288881 تماس بگیرید .
با تشکر از همراهی شما.

رضا
15:08 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

سالهای پیش گفته شد کشف رود سامان دهی می شود و حتی تبدیل به تفرجگاه می شود. ولی اوضاع این رودخانه مشهد هنوز زار و نزار است.

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی ، پیام جنابعالی در صفحه 2 (صفحه حرف مردم ) روزنامه شهرآرا امروز 03 / 03 / 97 چاپ شده است.
با تشکر از همراهی شما

شهروند
06:49 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

از شهرداری منطقه سه تقاضا داریم یکی از زمین های خود در خیابان محبی یا نظام دوست را تبدیل به فضای سبز کند یا برای ساخت درمانگاه به خیران واگذار نماید. چهره خشن فقر و نبود فضاهای عمومی در این مناطق آزار دهنده است.

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی ، پیام جنابعالی در صفحه 2 (صفحه حرف مردم ) روزنامه شهرآرا امروز 05/ 03 / 97 چاپ شده است.
با تشکر از همراهی شما

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی
باتوجه به مسائل مطرح شده ودرخواستهای مردمی از مناطق حاشیه شهر همچون طبرسی شمالی ، شهید بابا نظر ، شهیداوینی و .... که نبود مکانهای فرهنگی، تفریحی مراکز درمانی و کلا نبود امکانات را مطرح کرده بودند ، در همین خصوص در صفحه 1 روزنامه امروز 23 / 03 / 97 خبری باعنوان "ساماندهى حاشيه شهر مشهد درنيمه راه " مبنی بر ساخت پروژه هایی در این خصوص کار شده است.
با تشکر از همراهی شما

جباری
15:24 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

برای کاهش ترافیک، راحتی دسترسی مردم مشهد و زایران، مواجه نشدن با کمبود پارکینگ و دلایل دیگر، متروی مشهد را به مجتمع های تجاری برسانید یا در نزدیکی ایستگاه های مترو مجوز ساخت مجتمع های تجاری بدهید .

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی ، پیام جنابعالی در صفحه 2 (صفحه حرف مردم ) روزنامه شهرآرا امروز 16/ 02 / 97 چاپ شده است.
با تشکر از همراهی شما

رضا
09:42 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

در همه شهرهای دنیا و حتی ایران، کنار رودخانه های دایمی یا فصلی، تفریحگاه می سازند و مردم برای تفریح می روند اما در مشهد به کشف رود نمی توان نزدیک شد. در سفر قبلی آقای روحانی رییس جمهور قول بهبود کشف رود را داد. در سفر آتی ایشان به مشهد پیگیری نمایید.

یا مهدی
10:30 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

از شهرداری منطقه 3 مشهد تقاضا داریم با واگذاری زمین طبرسی شمالی 4 به مدرسه علمیه حضرت مهدی و ایجاد مجتمع فرهنگی موافقت نماید.

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی ، پیام جنابعالی در صفحه 2 (صفحه تریبون شهر) روزنامه شهرآرا امروز 10 / 03 / 97 چاپ شده است.
با تشکر از همراهی شما

مجتبی
15:40 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

چرا ایستگاه های خط دو قطار شهری مشهد، فقط یک ورودی فعال دارند؟

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی ، پیام جنابعالی در صفحه 2 (صفحه تریبون شهر) روزنامه شهرآرا امروز 10 / 03 / 97 چاپ شده است.
با تشکر از همراهی شما

پیرو ولایت
06:17 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

دولتمردان توجه دارند که در حاشیه شهرها، مستضعفین سکونت دارند. اگر می خواهند به آنها کمک کنند و در راه عدالت گام بردارند، به بهبود وضعیت سکونتگاه آنها توجه کنند و فاصله ها را کم کنند.

رضا
05:20 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

در سفر آقای رییس جمهور به مشهد، قول هایی که در سفرهای قبلی درباره مشهد مخصوصا کشف رود و حاشیه مشهد دادند را مطالبه کنید.

حمید مهدوی نژاد
20:18 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

آموزش و پرورش خراسان رضوی به فکر ساخت مدرسه در شمال مشهد مخصوصا شهرک امید جاده سیمان، دروی ،عباس آباد، نظام دوست و محبی و دیش دیش و ... باشد تا برای سال تحصیلی آینده مشکل کمتری داشته باشند.

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی
باتوجه به مسائل مطرح شده ودرخواستهای مردمی از مناطق حاشیه شهر همچون طبرسی شمالی ، شهید بابا نظر ، شهیداوینی و .... که نبود مکانهای فرهنگی، تفریحی مراکز درمانی و کلا نبود امکانات را مطرح کرده بودند ، در همین خصوص در صفحه 1 روزنامه امروز 23 / 03 / 97 خبری باعنوان "ساماندهى حاشيه شهر مشهد درنيمه راه " مبنی بر ساخت پروژه هایی در این خصوص کار شده است.
با تشکر از همراهی شما

شهروند
10:59 2 0 پاســخ به ایــن نظــر

عزیزان شهرداری مشهد پیشنهاد می کنم نامهای چهارراه ها را نیز بر روی تابلو نوشته و در چهارراه ها نصب نماید. همچنین چهارراه طبرسی شمالی کنار ایستگاه متروی ولایت را به چهارراه ولایت نامگذاری نمایید.

رضا طیبی
20:56 2 0 پاســخ به ایــن نظــر

دور میدان فجر، پشت ایستگاه مترو، زمینی است که سالهاست رها شده و تولید گردوخاک می کند. شهرداری منطقه های سه و چهار مشهد توجه کنند. اگر شهرداری برنامه ای برای آن ندارد، با توجه به نوع کاربریش، به بخش خصوصی واگذار نماید.

313

شایعات در مورد این زمین دور میدون فجر زیاده. چند سال پیش می گفتن قراره مجتمع تجاری در آن ساخته بشه. یک ساله که میگن پارک و فضای سبز میشه.

برزشی
07:15 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

کمبودهای اساسی مناطق پیرامونی و کم برخوردار مشهد: مراکز درمانی، مراکز آموزشی، مراکز اقتصادی و تجاری، مراکز تفریحی، مجتمع های مسکونی.

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی
باتوجه به مسائل مطرح شده ودرخواستهای مردمی از مناطق حاشیه شهر همچون طبرسی شمالی ، شهید بابا نظر ، شهیداوینی و .... که نبود مکانهای فرهنگی، تفریحی مراکز درمانی و کلا نبود امکانات را مطرح کرده بودند ، در همین خصوص در صفحه 1 روزنامه امروز 23 / 03 / 97 خبری باعنوان "ساماندهى حاشيه شهر مشهد درنيمه راه " مبنی بر ساخت پروژه هایی در این خصوص کار شده است.
با تشکر از همراهی شما

محمد
13:06 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

چرا مراکز تجاری منطقه طبرسی در انتهای سی متری طلاب جانمایی شده؟ اگر نزدیک مترو قرار می گرفت، بهتر نبود؟ هم دسترسی مردم راحت تر بود و هم از مترو بیشتر استفاده می شد.

شهروند
10:19 2 0 پاســخ به ایــن نظــر

چرا شهرداری منطقه سه مشهد مقدس به مطالبات بحق مردم خیابان شهید حیدری نسب (طبرسی شمالی 4 ) توجه نمی کند و در حد رفع تکلیف پاسخ می دهد. عبور و مرور مردم مخصوصا زنان و کودکان در ابتدای این خیابان به خاطر مشاغل بسیار مزاحم تعمیرگاه خودرو و موتور، مصالح فروشی بی مبالات( مصالح فروشی برات زاده)، اوراقی و... مشکل و خطرساز است.

شهروند
10:22 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

از پلیس راهنمایی و رانندگی درخواست می کنیم به طبرسی شمالی 4 نیز مامور بفرستد و وضعیت اسف بار پارک دوبله و سوبله خودروها را نظاره گر باشد و در صورت صلاحدید اعمال قانون کند.

رضا
18:52 2 0 پاســخ به ایــن نظــر

اگر بتوان از آب تصفیه شده کشف رود، پارک جنگلی کشف رود را در شمال مشهد ایجاد کرد، کمربند سبز شمالی نیز شکل می گیرد.

احمد
00:59 2 0 پاســخ به ایــن نظــر

طبرسی شمالی در برزخ شهرداری منطقه سه و چهار قرار گرفته است. چون شهرداری منطقه سه پروژه های مسکونی و فضای سبز خود را در رسالت و خواجه ربیع اجرا می کند و شهرداری منطقه چهار در منطقه پنجتن. البته اجرای پروژه ها در این مناطق جای تشکر دارد ولی تذکر لازم است که در طبرسی شمالی نه پروژه های مسکونی مانند شهرک صبا، محمدیه و شهرک امید اجرا شده و نه پارک هایی نظیر ارم و بهار و ...

م م
14:07 6 0 پاســخ به ایــن نظــر

جمعیت فراوان و مخصوصا جوان، وجود مترو و بافت مذهبی از جمله ظرفیت های طبرسی شمالی است که سرمایه گذاری در آن را توجیه می کند. شهرداری باید سرمایه گذاران را تشویق به کار نماید.

رضا
00:02 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

ایستگاه های متروی تهران چندین ورودی و حتی پایانه اتوبوسرانی دارد تا امکان استفاده از آنها بیشتر شود. اما در ایستگاه های متروی مشهد امکانات محدود است.

حامد
11:06 1 0 پاســخ به ایــن نظــر

ایستگاه اتوبوس طبرسی شمالی 6، نیمکت یا سایبان که ندارد، حتی برای سوار اتوبوس شدن باید از روی جوی بزرگی بپری. لطفا در این ایستگاه جو را بپوشانید تا زن و بچه مردم بتوانند سوار اتوبوس به اصطلاح بی آر تی شوند.

علوی
01:11 5 0 پاســخ به ایــن نظــر

اجرایی شدن پروژه گردشگری در مناطق کم برخوردار سیدی و طرق با سرمایه گذاری آقای حسین ثابت، جای خوشحالی و سپاس از خدا دارد. امیدواریم پروژه میانگذر شمالی مشهد نیز در مناطق کم برخودار طبرسی شمالی و رسالت اجرایی شود و سرمایه گذاران جذب شوند.

بوستانی
16:30 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

اجرای اگو در مناطق پیرامونی شهر در دو سال قبل خوب بود ولی ظاهرا امسال متوقف شده است. علت چیست؟

پیرو ولایت
15:25 2 0 پاســخ به ایــن نظــر

اگر دولتمردان ما پیرو امام علی باشند، عدالت را سرلوحه کارهای خود می کنند و در توزیع امکانات در نقاط مختلف شهر تبعیض روا نمی دارند.

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی
باتوجه به مسائل مطرح شده ودرخواستهای مردمی از مناطق حاشیه شهر همچون طبرسی شمالی ، شهید بابا نظر ، شهیداوینی و .... که نبود مکانهای فرهنگی، تفریحی مراکز درمانی و کلا نبود امکانات را مطرح کرده بودند ، در همین خصوص در صفحه 1 روزنامه امروز 23 / 03 / 97 خبری باعنوان "ساماندهى حاشيه شهر مشهد درنيمه راه " مبنی بر ساخت پروژه هایی در این خصوص کار شده است.
با تشکر از همراهی شما

علوی
16:30 2 0 پاســخ به ایــن نظــر

اجرایی شدن پروژه گردشگری در مناطق کم برخوردار سیدی و طرق با سرمایه گذاری آقای ثابت، جای خوشحالی و سپاس از خدا دارد. امیدواریم پروژه میانگذر شمالی مشهد نیز در مناطق کم برخودار طبرسی شمالی و رسالت اجرایی شود و سرمایه گذاران جذب شوند.

درودی
07:21 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

چرا ماشین بازیافت به کوچه حیدری نسب چهار در بلوار طبرسی نمی آید؟

درودی
07:25 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

شرکت اتوبوسرانی مشهد. لطفا برای ایستگاه اتوبوس شرکت واحد خط عباس آباد پشت مترو در طبرسی شمالی4 تابلو و نیمکت نصب کنید.

علی آبادی
13:48 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

شهرداری منطقه 4 مشهد! چرا به برخی بساز و بفروش ها در منطقه طلاب، خیابان وحید، میثم، مفتح و ... اجازه ساخت و فروش ساختمان های چهار طبقه و پنج طبقه در داخل کوچه های یک متری و دو متری می دهد. لطفا سری به منطقه بزنید .

شهروند
16:04 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

شهرداری محترم منطقه سه. لطفا به مزاحمت های مصالح فروشی عدالت در طبرسی شمالی چهار، پایان دهید. سد معبر، کثیفی و آلودگی صوتی خودروهایش بسیار زیاد است. سال قبل هم پیگیری شد و شهرداری قول داد به زودی مشکل حل شود ولی متاسفانه حل نشد و جسورانه به مردم آزاری خود ادامه می دهد.

الف
06:16 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

از آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد بابت شروع ساخت دبستان در خیابان شهید محبی متشکریم. اما این منطقه به دبیرستان هم نیاز دارد.

احمد
06:09 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

از شهرداری محترم بابت بازپیرایی بلوار طبرسی شمالی تشکر می کنیم و یک انتقاد هم داریم. چرا برای عابران پیاده فکری نشده است؟ با سرعت بالای خودروها و موتور سیکلت ها، مردم چگونه از عرض بلوار عبور کنند؟ لااقل در محل های عبور عابران پیاده، سرعت کاه و یا به اصطلاح دیگر سرعت گیر برای وسایل نقلیه در بلوار ایجاد کنید.

نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی