• خانه
  • فرهنگی
  • دستهای بسته؛ بالهای گشوده/ به یاد 175 غواص شهید دست بسته‌ی نهر ابوفلوس
کد خبر : 51213
/ 09:30

دستهای بسته؛ بالهای گشوده/ به یاد 175 غواص شهید دست بسته‌ی نهر ابوفلوس

می‌شود بدون جراحت هم شهید شد. شاید این را بگویند «زنده‌به‌گور»؛ اما مگر کدام شهید، «مرده» به «گور» می‌رود؟

دستهای بسته؛ بالهای گشوده/ به یاد 175 غواص شهید دست بسته‌ی نهر ابوفلوس

آن‌طرف‌تر از خرمشهر، درست در چندقدمی بصره، کنار نهر «ابوفلوس». شاید تا دیروز اسمش را هم نشنیده بودی؛ اما از امروز زیارت‌گاه است. همان‌جا که هزاران جوان ایرانی به آب زده بودند، یا شاید هم به آتش؛ نه به سودای مروارید، که برای عزت. ١٧٥تای‌شان را دیروز یافته‌اند؛ پس از ٢٩سال، با دستانی بسته، بدون جراحت...

می‌شود بدون جراحت هم شهید شد. شاید این را بگویند «زنده‌به‌گور»؛ اما مگر کدام شهید، «مرده» به «گور» می‌رود؟ زیباتر از این که در کربلا، فرض کن کربلای چهار، زنده در میانه میدان، بزم عندربک را به نظاره بنشینی؟

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظرات شما
اکرم
18:35 1 0 پاســخ به ایــن نظــر

یا حسین

نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی