کد خبر : 64652
/ 12:18

نگهداری سگ در خانه؛ بد یا خوب؟

هوش بالای سگ و امکان ارتباطش با انسان هم مزیت بر علت شده تا خیلی زود این رابطه جایگزین خلأهای عاطفی فرد شود.

نگهداری سگ در خانه؛ بد یا خوب؟

این روزها، خیلی‌ها به‌جای نگهداری از پرنده و ماهی در خانه، البته با توجه به اقتضائات زندگی شهری، به سراغ نگهداری از سگ و امثال آن می‌‌روند؛ به عبارتی شکل جدیدی از فرهنگ اجتماعی به تقلید ازسبک زندگی غربی درحال شکل‌گیری است که از ریشه و اساس با تمدن چند هزارساله زندگی ایرانی و شرقی در تضاد است.

درباره اینکه سگ‌ها ناقل بیماری‌های بسیاری هستند، شکی نیست. بیماری‌هایی که بیشتر آن‌ها منشا باکتریایی دارند و اینکه سگ ازچه نژادی باشد، درچه شرایطی نگهداری شود و با چه کسانی یا چه چیزهایی دمخور باشد بر شدت و امکان انتقال این باکتری‌ها تاثیرگذار است. به طورمثال «کمپیلوباکتر» یکی از این باکتری‌هاست که از طریق مدفوع سگ‌ منتقل شده و باعث عفونت دستگاه گوارش خواهد شد.

گذشته از این مسائل، نگهداری سگ در خانه، با زندگی طاهر مسلمانانی در منافات است. از‌این‌رو، امام‌جعفرصادق(ع) ‌می‌فرمایند: مکروه است که درخانه مسلمان سگ باشد، مگر از برای شکار یا نگهبانی گله، که در آن صورت هم باید بین او و آدمی فاصله باشد و دری که رویش بسته شود و باز از آن حضرت حدیث موثق داریم که هیچ‌کس نیست که سگى درخانه نگاه دارد، مگر آنکه هر روز از ثواب اعمالش یک قیراط کم شود. هرگاه طعام خورید و سگى حاضر باشد یا طعامش بدهید یا دورش بکنید که نفس‌هاى بد دارند. یعنی عقلی، شرعی و عرفی، به هزار و یک دلیل دانسته و ندانسته، نگهداری سگ در خانه درست نیست و باید از آن پرهیز کرد.

دکتر مسلم صابری، جامعه‌شناس هم معتقد است: این کم شدن روابط عاطفی بین انسان‌هاست که باعث شده برخی برای پرکردن اوقات تنهایی‌شان به نگهداری از سگ درخانه رو آوردند، مانند آنچه در غرب شاهد آن هستیم. هوش بالای سگ و امکان ارتباطش با انسان هم مزیت بر علت شده تا خیلی زود این رابطه جایگزین خلأهای عاطفی فرد شود و او تنهاتر از قبل گردد. 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی