• خانه
  • یادداشت
  • ریخت‌ وپاش نکنیم
کد خبر : 67325
/ 09:01
قاسم رفیعا

ریخت‌ وپاش نکنیم

ریخت‌ وپاش نکنیم

از وقتی من یاد دارم، با استناد به مسائل دینی و شرعی و ملی و اجتماعی می‌فرمایند ریخت‌وپاش نکنید، اسراف نکنید. خب چقدر تاثیر داشته؟ بیایید به مردم سفارش کنیم اسراف کنند! صرفه‌جویی صرفا در مواقع نیاز میسر می‌شود.

ما تا نیاز نداشته باشیم، تن به جیره‌بندی نمی‌دهیم! در جایی خواندم که با غذایی که روزانه ما ایرانی‌ها حیف‌ومیل می‌کنیم، می‌توان پانزده‌میلیون نفر را سیر کرد. گمان نمی‌کنم ما بیشتر از همین تعداد گرسنه در این مملکت داشته باشیم.

پس اگر واقعا کمی کفگیر را با احتیاط بکشیم، می‌توانیم همه سیر شویم؛ اما این کار را نمی‌کنیم تا گرسنگان بسیاری در سرزمین ما وجود داشته باشند.

بدون تعارف این شب‌وروزهای عزیز اگر جایگاهی برای انسان تدارک می‌بیند و شما به مقام و جایگاهی می‌رسید، صرفا در سایه همدلی و همراهی با هم‌نوعان است. باور بفرمایید اگر متر و معیارها را کنار بگذاریم و انسانی به هم بنگریم، همه خلایق خداوند شایسته مهربانی هستند.

کسی نمی‌ماند که من و شما بتوانیم از دایره مهربانی بیرونش کنیم. دنیایی شده است که اگر شما به هم‌وطن خودت مهربانی نکنی، دست‌های بسیاری ازاین‌سو وآن‌سو برای مهربانی به‌سمت هم‌نوع تو دراز خواهد شد و آن‌وقت برای تو حسرت و خجالت می‌ماند و بس.

نکند ما گمان کنیم صرفا می‌توان با دهان‌بستن و نخوردن، باب بهشت را گشود. بهشت در نگاه تو پنهان است. بهشت در مهربانی تو خلاصه شده است. بهشت نزدیک توست. فقط کافی است بگذری از آنچه باید بگذری. چقدر حرف‌های خوبی زدیم امروز. یادم باشد برای یک جایی این‌ها را نگه دارم. حرف‌هایی که روی بعضی خوب تاثیر می‌گذارد؛ اما روی خودم...

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی