• خانه
  • گرافیک
  • کارتون/ کیفیت پایین برنج های خارجی، خطر جدی برای سلامت جامعه
کد خبر : 72854
/ 19:32

کارتون/ کیفیت پایین برنج های خارجی، خطر جدی برای سلامت جامعه

کارتون/ کیفیت پایین برنج های خارجی، خطر جدی برای سلامت جامعه

کیفیت پایین برنج های خارجی، خطر جدی برای سلامت جامعه

 

طرح: رضا جنگی 

101695.jpg

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی