• خانه
  • یادداشت
  • مشت بر سندان / کاش دست از این سیاست‌زدگی برداریم
کد خبر : 73018
/ 13:36
محمد حسین جعفریان

مشت بر سندان / کاش دست از این سیاست‌زدگی برداریم

مشت بر سندان / کاش دست از این سیاست‌زدگی برداریم

امسال هم با تمام فراز و فرودهایش به‌پایان رسید. هوا رو به گرمی می‌رود و طبیعت جوان می‌شود.
مهم‌ترین دعای همگان در لحظۀ تغییر و تحول سال آن است که همراه عوض شدن فصل حال ما هم عوض شود. این تغییر حال، اگر در نوروز گذشته برای بسیاری از ما حاصل شده بود، شاید سال قبل خودمان اوضاع بهتری می‌داشتیم، و شهر و مملکتمان هم اوضاع بهتری می‌داشت. در سال پیش رو انتخابات مهمی خواهیم داشت، اتفاقی که بسیاری را واداشته که از هم‌اکنون نه به‌قصد خیر و صلاح، که به‌نیت سرنگون کردن رقیب شروع به جعل خبر و قصه‌پردازی کنند. دولت‌مردان ما و حامیانشان که گویی طعم قدرت به دهانشان مزه کرده حاضر نیستند آشکار‌ترین نواقص کار خود را قبول کنند؛ انگارنه‌انگار مملکت و دارو‌ندارش چهار سال تمام در اختیار و تحت مدیریت این بزرگواران بوده است.
برخی از آن‌ها هم در کمال حیرت، در حالی که خود در مقام مدیرانی عالی رتبه‌اند، آنجا که باید پاسخ‌گو باشند با مردم و منتقدان همراه شده‌اند و با خلق‌ا... اظهار همدردی می‌کنند؛ انگار‌نه‌انگار که خودِ هم ایشان باید این دردها را می‌دیدند و درمان می‌کردند. با کمال تأسف این رویه از آن عجایب عالم سیاست است که تنها در مملکت ما رؤیت می‌شود؛ یعنی آش چنان شور می‌شود و مجلس چنان پرشور که ناگهان خود نوحه‌خوان هم می‌آید وسط و می‌شود میدان‌دار! با کمال تأسف از سیر تا پیاز کشور آلوده در اختیار سیاست‌بازانی قرار گرفته که قادر نیستند هیچ‌چیزی را جز از ورای عینک همین سیاست‌بازی ببینند.
در این اوضاع شما هر‌چه بگویی در هیاهوی دعوای دو طرف درگیر گم می‌شود و صدایت به جایی نمی‌رسد و یا خودت، بسته به آنکه از چه چیزی تعریف یا انتقاد می‌کنی، از سوی یکی از طرفین به حمایت از طرف دیگر متهم می‌شوی و همین رویۀ تأسف‌بار سبب می‌شود که گفته‌ات را جدی نگیرند.
وقتی رهبر انقلاب هوشمندانه تأکید کردند که فضای مملکت نباید دوقطبی شود مرادشان همین بود، همین که کشور و ملت را در این چاله و چاه نیندازیم، زیرا، اگر چنین شد، دلسوزان راستین که وقعی به جناح‌ها و باندهای رایج نمی‌گذارند اندک‌اندک منزوی می‌شوند و عرصه به دست هیاهو‌سالارانی می‌افتد که هیچ ارزشی برای آمال مردم قائل نیستند. تجربه نشان داده، اگر شما انگشت در لانۀ زنبور کنی و از نواقصی حرف بزنی که هر دو جناح به‌نحوی آلودۀ آ‌ن‌اند، آن وقت همین‌ها که به‌ظاهر به خون یکدیگر تشنه‌اند در برابر شمای منتقد متحد و یکپارچه می‌شوند.
همین رفتار نشان می‌دهد که این اختلافات از اساس ساختگی و دروغین است. باری، زمان و طبیعت در حال پوست انداختن است. خدا کند سیاسیون ما نیز با خدای خویش و با مردم عهد کنند که به‌جای توجه به منافع گروهی و جناحیِ خویش پس از این غمخوار ملت باشند. به اطرافتان بنگرید. زمان اندک و عمر بسیار کوتاه‌تر از آن چیزی است که همۀ ما گمان می‌کنیم. قدر این فرصت‌ها را بدانیم. این موقعیت‌ها مفت نیست؛ روزی برای تک‌تک دقایقشان بازخواست می‌شویم. به‌چشم غنیمت در آن‌ها ننگریم.
 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی