• خانه
  • یادداشت
  • امکان افزایش یارانۀ نقدی دهک‌های پایین
کد خبر : 73740
/ 08:03
دکتر علی‌اکبر ابراهیمی‌نژاد

امکان افزایش یارانۀ نقدی دهک‌های پایین

امکان افزایش یارانۀ نقدی دهک‌های پایین

یکی از مسائلی که در مناظرۀ سوم نامزدهای انتخاباتی مورد بحث و چالش قرار گرفت امکان افزایش یارانۀ نقدی دهک‌های پایین بود. در این یادداشت مختصر، امکان‌سنجی این مطلب را بررسی خواهیم کرد.
بر اساس قانون، منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی ٧٠هزار میلیارد تومان فروش در داخل کشور و ١۵هزار میلیارد تومان مربوط به صادرات فراروده‌های نفتی است که، از مجموع این ٨۵ هزار میلیارد تومان، ۵٠ درصد آن از طریق یارانۀ نقدی در اختیار مردم، ٣٠ درصد آن در اختیار تولید و ٢٠ درصد آن نیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
بر اساس قانون بودجۀ سال٩۶، ٣٣هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان در قالب یارانۀ نقدی به مردم پرداخت می‌شود. برای آنکه بتوانیم یارانۀ دهک‌های یک، ٢ و ٣ که حدود ٢۴میلیون نفر می‌باشند را سه‌برابر کنیم، به رقمی حدود ٢۶هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم فوق نیازمندیم که، در ادامه، برخی از این منابع را ذکر می‌کنیم.
اولین منبع برای این افزایش، استفاده از سهم دولت در هدفمندی یارانه‌هاست. طی چهار سال اخیر، قیمت بنزین و بسیاری از حامل‌های انرژی افزایش یافت. طبق برآوردهای کارشناختی در سه سال گذشته درآمد هدفمندی یارانه‌ها ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان رقمی معادل ١٠٠-١٢٠هزار میلیارد تومان بوده که در این مدت به حساب خزانه واریز نشده است که، اگر از تمام این منابع نیز چشم‌پوشی کنیم، سهم دولت در بودجۀ٩۶ به‌تنهایی برای افزایش سه‌برابری یارانۀ دهک‌های پایین کفایت می‌کند اما مسئله آن است که، برای دولت‌های پرخرجی که بودجۀ نهاد ریاست‌جمهوری را در مدت چهار سال از ٣۶١میلیارد تومان به ۵۵٣ میلیارد تومان رسانده‌اند قبول چنین ازخودگذشتگی‌هایی سخت می‌نماید. لذا به سراغ سایر منابع می‌رویم. منبع دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فرارهای مالیاتی است.
منبع دیگر، مبارزه با قاچاق کالاست که، بر اساس آمار رسمی، در کمترین حالت، رقمی حدود ٣۶هزار میلیارد تومان است.
پ.ن: افزایش یارانه‌ها از هریک از منابع فوق، از آنجا که در معرض خلق پول قرار نمی‌گیرد، آثار تورمی بسیار کمی در حدود یک الی ٢درصد خواهد داشت و این، در صورتی است که بر قیمت هیچ‌یک از حامل‌های انرژی افزوده نشود و سهم بخش تولید نیز به صورت کامل طبق بودجۀ٩۶ پرداخت شود، اتفاقی که در طول این سال‌ها هرگز نیفتاده است.

 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی