• خانه
  • گرافیک
  • کارتون/ رشد ۱۵ درصدی تولید خودرو نسبت به سال قبل
کد خبر : 74581
/ 19:11

کارتون/ رشد ۱۵ درصدی تولید خودرو نسبت به سال قبل

کارتون/ رشد ۱۵ درصدی تولید خودرو نسبت به سال قبل

رشد ۱۵ درصدی تولید خودرو نسبت به سال قبل

 

طرح: رضا جنگی

 104333.jpg

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی