• خانه
  • یادداشت
  • فارسی را پاس بداریم
کد خبر : 74973
/ 08:25
مجید نظافت

فارسی را پاس بداریم

فارسی را پاس بداریم

هر چند وقت یک بار و استثنائاً «خندوانه» از روال عادی بگوبخندهای معمول و گهگاه کسالت‌آورش عدول کرده و گوشه‌چشمی به فرهنگ و تعالی آن می‌اندازد. از جملۀ این‌گونه برنامه‌ها در ایام اخیر برنامۀ ارزشمندی بود که میهمان ارجمند آن جناب تهامی، دوبلور و مترجم، با قرائت بخشی از شاهنامه، با آن صدای جادویی سنگ تمام گذاشت و عطر شعر فارسی شامۀ مخاطبان را پر کرد و همچنین میهمان دیگر از دودۀ ویراستاران که به ذکر جمیل زبان فارسی در ایامی پرداخت که نامهربانی‌های خلایق و رسانه‌ها رنجورش کرده است. از میان حدود ٩٠٠٠ واژه‌ای که فردوسی بزرگ در سرودن شاهنامه از آن سود برده است و، در ٣٠ سال رنج خویش، پاسداری از آن را وجهۀ همت خود قرار داد، امروز فارسی‌‌زبانان به طور معمول از ٧٠٠ واژه در گفتار و نوشتار عادی سود می‌برند. این محدودیت، که از سوی معاصران بر زبان فارسی و دریای واژگان بی‌شمار آن اعمال می‌شود، هرروز زبان فارسی را رنجورتر می‌کند و، از سوی دیگر، هجوم واژه‌های بیگانه و حضور صنایع مدرن وارداتی‌‌ای است که اسامی آن‌ها سرجهازی واردات است و رواج و استعمال آن‌ها از سوی مردم و رسانه‌ها نشانۀ قدرنشناسی و بی‌توجهی به زبانی که، در جهان، کشور و مردمانش را با شعر می‌شناسند. شعر هنری کلامی است که اوج آن در دواوینی است که شاعران آن‌ها را به عنوان ساحران کلمات می‌شناسند و اکثر سروده‌ها به این زبان مشحون از حکمت و علم و هنر است. بی‌توجهی به این میراث عزیز، که مایۀ استقلال و تشخص ایرانیان در همۀ جهان است، از فرزندان زبان فارسی شایسته نیست و بر مسئولان است که، با تمهیدات لازم و توجه بیشتر به زبان فارسی و جایگاه بلند آن، زبان فارسی را از تنگنای ناآشنایی گویندگان آن و هجوم واژه‌های بیگانه محافظت کنند. آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، فرهنگستان، رسانه‌ها، مجامع علمی و فرهنگی، ارشاد و حوزۀ هنری در خط مقدم پاسداری از زبان قرار دارند. آیندگان کوتاهی این‌همه نهاد مسئول در امور فرهنگی را در مقولۀ عظیم پاسداشت زبان فارسی نخواهند بخشید. نگارنده طرف‌دار عربی‌زدایی از زبان فارسی و سره‌نویسی از نوع دکتر کزازی عزیز نیست اما نگران است. با این‌همه کم‌لطفی و بی‌‌توجهی به زبان فارسی و سطحی شدن سواد فارسی دانش آموختگان امروز کشور، به زبان مادری بیش‌از‌پیش بی‌حرمتی می‌شود و دور نباشد که فهم گلستان و بوستان شیخ اجل و شاهنامۀ حکیم فردوسی برای فارسی‌زبانان معاصر دشوار و دشوارتر گردد و، در عین اینکه به فارسی صحبت می‌کنیم، در دریافت عمیق و درست شاهکارهای زبان فارسی با دشواری روبه‌رو شده و از پیشینۀ درخشان و میراث‌های ادبی زبان فاخر فارسی بازمانیم.
 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی