• خانه
  • یادداشت
  • ترامپ معمایی دو‌مجهوله
کد خبر : 75006
/ 08:05
حیدر رحیم پور

ترامپ معمایی دو‌مجهوله

ترامپ معمایی دو‌مجهوله

ترامپ که خود می‌گوید می‌خواهد برای مبارزه با مفت‌خواران بر‌کرسی‌پریده‌ای که بر کرسی‌ها پریده‌اند مبارزه کند مردم آمریکا را که تا دیروز محبوب مردم و قهرمان جهان بودند امروز چنان منفور ساخته که هر‌کس می‌خواهد با ظلم و فساد کشورش مبارزه کند نخست پرچم آمریکا را می‌سوزاند. آمریکایی که تا دیروز ثروتمند‌ترینِ کشورهای جهان بود امروز بدهکارترین مردمِ جهان آن‌هم به کشور چینی است که تا چهار دهه پیش فقیرترین کشور جهان و «کشور گیشا و تریاک» خوانده می‌شود. ترامپ می‌گوید می‌خواهد با بر‌کرسی‌پریدگانی مبارزه کند که مردم بسیاری از آمریکا را بی‌خانه و کارتن‌خواب و بیکار کرده‌اند و بازار فروش تولیدات چینی در همه‌جای آمریکا گسترده است، از‌این‌رو که کهنه‌سربازانش که سال‌ها به هوس‌بازی و خودخواهی و طمع‌کاریِ بر‌کرسی‌پریدگان، دور از وطن، با کشورهای ضعیف جنگیده‌اند و مردم آنجا را کشته‌اند اینک کنار خیابان‌ها کارتن‌خواب‌اند و گدایی می‌کنند و ثمرۀ جنگ‌هایشان کشتن مردمانی ناشناس و بی‌گناه با لیره و استرلینگ بانک‌ها گشته است. او بسیاری از جنایات حاکمان پنج دهۀ اخیر آمریکا را بر‌می‌شمارد و به‌همین‌دلیل هم سرمایه‌خواران آمریکا او را متهم به رابطه با روسیه می‌کنند. بنابراین ترامپ هنوز برای همگان ناشناخته و رفتار و گفتارش معما و مجهول است. همچنین ما می‌بینیم که برخوردهای ترامپ با کشورها نه‌تنها جسورانه، که احمقانه است. در خاور دور هر لحظه کرۀشمالی را که چون بمب ساعت‌شماری است بیشتر تحریک می‌کند و برای ترساندن آنان به‌گو‌نۀ مسخره و دیوانه‌واری بزرگ‌ترین بمب خود را به مرز افغانستان و پاکستان می‌پراند و پا‌به‌پای داعش برای کشتار مردم سوریه و عراق و تخریب کشورهایشان یانکی‌های آدم‌کشی را به‌عنوان فرشتگان آزادی به عراق و افغانستان و مرز‌های سوریه می‌فرستد. به‌همین‌‌دلیل می‌توان گفت که ترامپ معمای دو‌مجهوله است که صهیونیسم جهانی برای تملک همه‌جانبۀ آمریکایی که اینک در‌حال درماندگی است آن را آفریده است و اگر پیشاپیش گروهی در آمریکا پیدا نشود که عاقلانه آمریکا را به دو بخش به‌اصطلاح سیاسی شرقی و غربی تقسیم کند به‌زودی حرکتی بلشویکی شعله خواهد کشید و در اروپا رنسانسی دیگر اتفاق خواهد افتاد.
 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی