• خانه
  • یادداشت
  • هم‌افزایی رذایل در بانک وقاحت
کد خبر : 75039
/ 10:36
علی‌محمد مؤدب

هم‌افزایی رذایل در بانک وقاحت

هم‌افزایی رذایل در بانک وقاحت

‌جهان دیجیتال عریان‌کردن زشتی‌ها را بی‌هزینه کرده است. مهم‌ترین چیزی که آدم‌ها برای هم دارند «هم‌افزایی» است، هم‌افزایی به این معنی که همدیگر را تأیید و تشویق می‌کنند. منظورم یک بحث خیلی فنی نیست.
بچه‌دبیرستانی‌ها وقتی با‌هم وارد اتوبوس می‌شوند اتوبوس را به‌هم می‌ریزند بس‌که شلوغ می‌کنند؛ دختر و پسر هم ندارد، اما همین‌ها وقتی تنها وارد جمع می‌شوند شرم و حیا دارند.
جهان شیشه‌ای وب کمک کرده که عده‌ای که گاهی احساس تنهایی می‌کردند حالا مدام احساس جمعیت کنند. جمعیت‌خاطر داشتن مال آدم‌‌حسابی‌هاست؛ آدم بیخود نمی‌تواند خاطر‌جمع باشد، ولی به‌مدد جمعیت مجازی اعتماد‌به‌نفس کاذبی پیدا می‌کند و هیچ‌وقت به مقام خلوت با خویشتن نمی‌رسد.
آدمی‌زاد خلیفةا... است و وقتی با خودش خلوت کند انگار به محضر پادشاه رفته است. لختی خودش را احساس می‌کند و دست خالی‌اش را می‌بیند. ولی مشتی غلامان شورشی دربار خلیفةا...، یعنی حرص و حسد و هوس و طمع و صفات رذیلۀ دیگر، وقتی در پستوی نت جمع می‌شوند باکی ندارند که شاه را مسخره کنند و بخندند. در آن حالِ خوش هم ابداً شوکت او را احساس نمی‌کنند؛ این است که مدام هم‌افزایی دارند. استفادۀ بی‌آموزش و بی‌برنامه از وب حس گعده‌کردن صفات غلامان و مستخدمان بی‌تربیت در پستوست.
وب، اگر برای یادگیری یا ارتباط درستِ کاری باشد، صفات ما در آن از آداب ادب خارج نمی‌شوند، ولی وب برای خیلی از ما حوضچۀ پرورش صفات رذیله است؛ بازی‌های شیطانی‌ای مثل اعترافات در وب هم دقیقاً اعلام استقلال صفات رذیله از عقل است. آن‌ها حالا می‌خواهند با پرچم خودشان تردد کنند.
اینکه آدم یک‌زمانی خودکار کسی را دزدیده یا کسی را به‌نحوی اذیت کرده گفتن دارد؟! تنها سودش این است که رذیلت را علنی می‌کند و فضیلت را به پستو می‌برد.
استفادۀ نادرست از جهان وب باعث هم‌افزایی صفات رذیله می‌شود و ما را از مقام خلوت و تنهایی خلع می‌کند.
دیگر فرصتی نداریم که به محضر خود برسیم و بیخودی‌مان فاش شود. همیشه در کوچه مشغول بازی هستیم، غافل از اینکه در خانه مهمان عزیزی داریم.
سلفی گرفتن در هر موقعیتی و انتشار عکس میوه‌خوردن و به هوا‌پریدن و تک‌چرخ‌زدن و خواب و چه و چه کمک ما به اقتدار بیهودگی و بی‌معنایی است.
در ادامۀ یادداشت «بانک وقاحت» به‌نظرم آمد این بازی ساده، ولی خطرناک صفات رذیله را بیشتر توضیح بدهم. کاش در روز محشر به‌سبب این ستون شرمندۀ شما و خودم نباشم و در کارنامۀ من ننویسند که ساعتی شما را از محضر خودِ باشکوهتان دور کرده‌ام.
 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی