• خانه
  • یادداشت
  • با شرایطی که داریم اقتصاد مقاومتی ناموفق است
کد خبر : 75083
/ 09:03
حیدر رحیم‌پور ازغدی

با شرایطی که داریم اقتصاد مقاومتی ناموفق است

با شرایطی که داریم اقتصاد مقاومتی ناموفق است

اقتصاد مقاومتی آن‌گاه میسر است که زمینه را آماده سازیم، زیرا در کشوری که در آن هر اداره پادشاهی می‌کند و بانک‌های رشوه‌خوار و نزول‌خوار بسیاری براساس هزاران قانون ضد‌و‌نقیض و صدها تبصره‌ای که خود دارند می‌توانند به هر پاچه‌ورمالیده‌ای میلیاردهاتومان وام بدهند و چند میلیون وام کارآفرینی ندهند اقتصاد مقاومتی پا نمی‌گیرد.
ساختار تمدن ما اینک به‌شکلی درآمده که می‌توان با سیاه‌مالی هر حرکتی در مسیر اقتصاد مقاومتی را به مدیران زیان‌بار نمایاند و با ماست‌مالی چهرۀ سیاه واردات اقتصاد مقاومتی را زمین‌گیر ساخت. عزیزان بااینکه می‌بینند اینک ساختار تمدن ما چنین گشته همیشه نظر به معلول دارند و به علت‌ها نمی‌اندیشند. می‌پرسی: «چرا ‌سازمان فلان کارآمدی را درهم ریختید و او را به‌زندان افکندید؟». پاسخ می‌دهند: «زیرا چندین چِکش واخورده و شاکی دارد.»، لیکن به علت برگشت چک‌هایش نمی‌پردازند و یا نمی‌دانند این دیرکرد تعهدات بانک‌ها و سنگ‌اندازی ادارات جلو پایش بوده که کارش تعطیل شده و چک‌هایش برگشت خورده است. به‌نظر شما چرا باوجود اینکه تولید ماشین‌های سواری در ایران و کره هم‌زمان آغاز گردید اینک تولیدات کره جهان را فراگرفته و تولیدات ما این چنین خوار است؟ آیا استعداد ایرانیان از مردم کره کمتر است یا به‌تشخیص آزموده‌ها ضریب هوشی مردم ایران با مردم کره قابل‌مقایسه نیست؟ چرا هنگامی‌که به رهبر گزارش می‌دهند کشوری زعفران ما را می‌خرد و با بسته‌بندی‌های زیبا به دو‌برابر قیمت می‌فروشد چند روز بعد تلویزیون دست زنی را نشان می‌دهد که مرض سودا انگشت او را فراگرفته و چندی بعد می‌بینید ماست و کره و مربا‌یی به‌فروش می‌رسد که بهای بستۀشان بیشتر از بهای محتوایشان است و چون می‌پرسی: «چرا؟» پاسخ می‌دهند: «رهبر فرمودند.»؟ البته بسته‌بندی خوب به ارزش متاع می‌افزاید و با همین تحریف اینک نیمی‌ از بهای تولیدات ماست، پنیر، کره و مربا ازآن حقه‌های بسته‌بندی است و کشور را زباله‌های پلاستیکی فراگرفته است.
آخر چه می‌شود، اگر شما هرگاه می‌خواهید برای خرید به بازار بروید ظرف مناسب چیزی را که می‌خواهید بخرید با خود ببرید و درراستای نابودی کشورتان این‌همه پول به ظرف‌های پلاستیکی ندهید؟!
ببینید تلقیات دشمن با ما چه می‌کند. روزی در یخچال را باز کردم و بوی لبنیات گذشته شامه‌ام را نوازش داد. دانستم طیبه، یکی از آشنایانمان، به میهمانی آمده است. گفتم: «چرا شیرهای گاوت را به‌صورت ماست و پنیر در‌نمی‌آوری و به‌قیمتی بیشتر از آنچه کارخانه‌های پاستوریزه می‌پردازند نمی‌فروشی؟». گفت: «همسایۀمان این کار را کرد و محصولش را به مغازۀ شیخ‌حسن فروخت. این سبب شد که او را جریمه کردند و ١٠ روز مغازه‌اش را بستند.». پرسیدم: «چرا؟». پاسخ داد: «زیرا ما میکرب داریم!».
آدمی مثل طیبه که هر‌گاه می‌خواهد گاوش را بدوشد وضو می‌گیرد و پستان گاوش را با آب گرم می‌شوید میکرب دارد، ولی شیرخشک وارداتی که تولید کافر پستی است که لحظه‌ای پیش خوکش را دوشیده و از دهانش بوی مشروب می‌آید میکرب ندارد! همۀ این تحریف‌ها به‌تدبیر مافیایی است که صهیونیزم جهانی آن را آفریده است.
 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی