• خانه
  • یادداشت
  • لزوم آموزش خودمان قبل‌از دیگران
کد خبر : 75202
/ 13:53
علی محمد مودب

لزوم آموزش خودمان قبل‌از دیگران

لزوم آموزش خودمان قبل‌از دیگران

«تأثیر اخلاقی و تربیت درست»، از موضوعات بسیار مهم مورد‌توجه در این روزهاست. چطور می‌توان در یک فعالیت فرهنگی جمعی یا فردی تأثیر‌گذار بود؟ بسیار دیده‌ام که پدرها و مادرها می‌پرسند چه کنیم که فرزندمان مثلا نمازخوان شود، سؤال بسیار مهمی که همۀ ما دنبال جواب آن هستیم و هر فردی جواب را در جایی می‌جوید.
اما من فقط به یک جواب رسیده‌ام و آن اینکه شما نمی‌توانید به این سادگی‌ها بر دیگری تأثیر بگذارید. تنها راه چاره مراقبت از خودتان است. در یک دورۀ آموزشی مربیان بسیار نگران بودند که تحت تأثیر آموزش‌ها بچه‌ها مغرور می‌شوند و رشد اخلاقی‌شان هم‌پای رشد فنی پیش نمی‌رود. آنجا هم جواب من این بود که از کیفیت آموزش‌ها و جزئیاتی که باعث مزیت دورۀ آموزشی شما می‌شود مراقبت کنید و از اخلاق خودتان. شما نمی‌توانید اخلاق بچه‌ها را با برنامه‌ریزی تغییر دهید. می‌توانید رصد کنید و با تحلیل به این برسید که نیاز بچه‌ها آموزش‌دیدن در موضوع الف یا ب است، اما نمی‌توانید از اینکه این آموز‌ش‌ها اثر می‌کنند یا نه مطمئن باشید‌. تنها چیزی که با قطعیت در‌اختیار مربی و برنامه‌ریزان آموزشی قرار دارد این است که از خودشان و از فرایندها و متون آموزشی‌شان در‌مقابل انحراف و سستی و نقص و نادرست‌بودن مراقبت کنند. پدر یا مادر هم در‌مقابل بچه همین وضعیت را دارند. آدمیزاد ماشین کنترلی نیست.
مهم‌ترین خط در تربیت حفظ و مراقبت از خودمان است و البته در بعد آموزش باید بکوشیم کامل و بی‌نقص عمل کنیم. مهارت‌های لازم را باید به دست بیاوریم و بیاموزیم. دانش‌های مورد‌نیاز را باید داشته باشیم و در هر زمینه‌ای باید روزآمد باشیم، اما همین‌قدر در‌اختیار ماست؛ بیشتر از این حیطۀ انتخاب متربیان است. از‌این‌به‌بعد را باید به خدا سپرد. این حرف‌ها دربارۀ رشد اخلاقیات است، وگرنه در مهارت و دانش، فرایند‌ها بسیار قابل برنامه‌ریزی‌اند و هدف‌ها دست‌یافتنی. در عرض چند‌سال از یک آدم می‌توان قهرمان نظامی یا ورزشی ساخت، ولی در بعد تأثیر اخلاقی کار به این سادگی نیست.
مهم‌ترین تاکتیک و روش، مراقبت مربی از خودش است و البته که دانش هم باید داشته باشد و هوشیاری و توان ارتباطی درست و... ، ولی مهم‌ترین کار، همان است که حضرت امیر می‌فرمایند. فَلْیَبْدَأبِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ؛ باید با آموزش خودش قبل‌از آموزش دیگری شروع کند. و این مدرسه، مدرسه‌ای نیست که بتوان در یک دورۀ کوتاه با خیال جمع از آن فارغ‌التحصیل شد.
 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی