• خانه
  • یادداشت
  • جشن خداحافظی برای پوشک بچه
کد خبر : 75474
/ 16:56

جشن خداحافظی برای پوشک بچه

بعد از جشن عجیب طلاق، هموطنان عزیز از جشن دیگری پرده‌برداری کردند: جشن خداحافظی با پوشک بچه!

جشن خداحافظی برای پوشک بچه

این روزها ایرانی‌ها برای پدیده‌های عجیبی مراسم جشن و پایکوبی به‌راه می‌اندازند. بعد از جشن عجیب طلاق، هموطنان عزیز از جشن دیگری پرده‌برداری کردند: جشن خداحافظی با پوشک بچه. در این جشن که این روزها عکس‌هایش در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود به کودک به‌دلیل اولین حرکت شمارۀ دو بدون کمک‌گرفتن از دیگران تبریک می‌گویند! چرا این جشن‌های عجیب در‌بین ما رواج پیدا کرده است؟!
این جشن‌ها همگی نشانۀ طبقۀ خاصی از اجتماع هستند، طبقه‌ای بی‌هویت و مرفه که برای اثبات وجود به این نمایش‌های اجتماعی و جشن‌های بیهوده روی آورده است، طبقه‌ای که برای نمایش برتری طبقاتی خود دیگر به نمایش ماشین، خانه و تلفن همراه خود قانع نیست؛ به‌دنبال نمایش یک سبک زندگی دیگرگونه است، سبک زندگی‌ای که نه شرقی است و نه غربی؛ بی‌هویت و من‌درآوردی است .شاید دلیل دیگر بروز این‌گونه جشن‌ها افسردگی و ناراحتی عمومی‌ جامعه است. ما نتوانسته‌ایم جشن‌های صحیح ملی و مذهبی‌مان را در جامعه رواج دهیم. مشکل اصلی فرهنگ‌سازی است. ما نتوانسته‌ایم فرهنگ شادی و شاد‌بودن را به‌صورت اصولی و صحیح به جامعه منتقل کنیم. این الگوها در جامعۀ ما چندان کارا نیست و به‌دلیل ناهمگونی باعث خنده می‌شود.
در پر‌بیننده‌ترین برنامۀ تلویزیونی مجری به حاضران در استودیو و مخاطبان پای گیرنده می‌گوید: «یک دقیقه بی‌خود و بی‌جهت بخندیم.». مگر می‌شود انسان بیخود و بی‌جهت بخندد؟! ما در آموزه‌های دینی و سنتی‌مان همیشه از خندیدن و گریستن بیخود منع و به خندیدن و خنداندن و شاد‌کردن دل یکدیگر سفارش شده‌ایم.بهتر است تا دیر نشده و از جشن‌های بیهوده و بی‌هویت دیگری پرده‌برداری نشده به فکر فرهنگ جشن‌هایمان باشیم.
علیرضا لبش 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی