• خانه
  • گرافیک
  • جریمه در انتظار رانندگانی که روی خودرو شعر می‌نویسند
کد خبر : 75510
/ 18:56

جریمه در انتظار رانندگانی که روی خودرو شعر می‌نویسند

طرح: رضا جنگی

جریمه در انتظار رانندگانی که روی خودرو شعر می‌نویسند

105763.jpg
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی