• خانه
  • گرافیک
  • بیماری‌های قلبى عروقى، اولین علت مرگ و میر در کشور
کد خبر : 75545
/ 20:04

بیماری‌های قلبى عروقى، اولین علت مرگ و میر در کشور

رضا جنگی/ شهرآرا

بیماری‌های قلبى عروقى، اولین علت مرگ و میر در کشور

105811.jpg
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی