کد خبر : 75600
/ 17:09
تعرفه‌های الیت از اول شهریور با قوانین جدید محاسبه می‌شود

کاهش تعرفه‌های الیت/ تصاعد ۱۵ درصدی حذف شد

مبالغ جدید نعرفه‌های الیت به شرح زیر ابلاغ شد.

کاهش تعرفه‌های الیت/ تصاعد ۱۵ درصدی حذف شد

معابر گروه الف: مبلغ تعرفه ۶۰۰۰ ریال
معابر گروه ب: مبلغ تعرفه ۵۰۰۰ ریال
معابر گروه ج: مبلغ تعرفه ۴۰۰۰ ریال
بر طبق این مصوبه تعرفه کلیه معابر دو هزار ریال کاهش یافته است.
افزون بر این، تصاعد ۱۵ درصدی به ازای نیم ساعت سوم و به بعد حذف نیز شده. نیم ساعت اول توقف نیز کماکان رایگان است.
همچنین دریافت حق توقف در معابر یاد شده برای مازاد بر نیم ساعت، با احتساب نیم ساعت اول محاسبه و دریافت می‌شود.
همچون گذشته، پارک وسیله نقلیه در معابر شهری تحت پوشش الیت بدون پرداخت حق توقف به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است و پلیس شهروندان متخلف را جریمه می‌کند.
این مصوبه از تاریخ یکم شهریور ماه ۱۳۹۶ اجرایی می‌شود.
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی