• خانه
  • گرافیک
  • وجود ۲۳ میلیون گیمر در ایران
کد خبر : 75739
/ 20:39

وجود ۲۳ میلیون گیمر در ایران

طرح: سمیه شوقی

وجود ۲۳ میلیون گیمر در ایران

106088.jpg 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی