• خانه
  • یادداشت
  • آینه‌ای برای شهر
کد خبر : 76106
/ 11:41
محمدباقر کلاهی اهری

آینه‌ای برای شهر

آینه‌ای برای شهر

مشکل از آنجایی شروع می‌شود که مسائل مختلف را به‌صورت جزیره‌ای می‌بینیم و مطالعه می‌کنیم. مشکل بهداشت مجزا از اوقات فراغت، یا مشکل اقتصاد مجزا از اخلاق نیست. مسئلۀ فرهنگ هم با مسائل اجتماعی در ارتباط است. ما امروز نمی‌توانیم فرهنگ را جدا از مسائل اجتماعی ببینیم. در وضعیت فعلی، اگر با نگاه مجزا بخواهیم مسائل را مطالعه کنیم، فرض ورودمان اشتباه بوده است. ما نباید در مسائل فرهنگی و اجتماعی که مسائل اصلی شهر هستند دنبال کارهای زودبازده باشیم. در این دورۀ زمانی ما در‌حال گذار هستیم. وضعیتی که پشت‌سر گذاشته‌ایم قابل‌آسیب‌شناسی است. باید با آسیب‌شناسی گذشته بتوانیم در آینده از افراط و تفریط جلوگیری کنیم.

شهرآرا باید به این افراط و تفریط‌ها بپردازد و همچنین اموری را به که حال خودشان رها شده است به اولویت برساند و بررسی کند. روزنامۀ شهرآرا با اشرافی که به مسائل مختلف دارد می‌تواند در حکم آینه‌ای برای شهر باشد و مشکلات و معضلات شهر را منعکس کند.

پیشنهاد من این است که نیروهای متخصص خوبی که در این روزنامه حضور دارند می‌توانند در راه‌اندازی ویژه‌نامه‌هایی که به امور هنری و ادبی می‌پردازد تأثیرگذار باشند. شاید الآن فرصت خوبی است که شهرآرا به‌سمت این ویژه‌نامه‌ها برود و در امور آموزشی و کاربردی تأثیرگذار باشد و راهی را طی کند که هم هنرمندان و هم مردم عادی جزو مخاطبان این رسانه باشند. شهرآرا باید راهی میانه را پیدا کند و در حوزه‌هایی که ضعف وجود دارد آن ضعف‌ها را پوشش دهد و یا منعکس کند تا نهادهای مرتبط اقدامات لازم را انجام دهند. این ویژه‌نامه‌ها حتماً در بررسی کارنامه‌ و آرشیو این روزنامه در آینده تأثیرگذار است. 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی