• خانه
  • یادداشت
  • شهرآرا و تأثیرگذاری در حوزۀ فرهنگی کشور
کد خبر : 76107
/ 10:23
محمدکاظم کاظمی

شهرآرا و تأثیرگذاری در حوزۀ فرهنگی کشور

شهرآرا و تأثیرگذاری در حوزۀ فرهنگی کشور

به‌نظر من چند رویکرد و فعالیت عمده در حوزۀ فرهنگ و هنر برای روزنامه‌ای مثل شهرآرا ضروری است.مشهد شهری است متنوع و متکثر که در آن هم فرهنگ مذهبی بسیار نیرومند است و هم نمادهایی از فرهنگ ملی وجود دارد. به‌نظرم رفتار متوازن یک نشریه در چنین‌شهری این است که به هر دو جنبه توجه کند. هر‌یک از این دو جنبه که مغفول واقع شود به‌واقع بخشی از فرهنگ شهر مشهد نادیده گرفته شده است.مشهد از‌لحاظ بافت جمعیتی نیز بسیار متنوع و متلون است؛ از‌سویی کسانی با بیشترین تعلقات مذهبی در آن زندگی می‌کنند و از‌سویی گروه‌هایی از جامعه هستند که گرایش دانشگاهی و یا هنری و ادبی دارند. خوب است که یک روزنامه، ضمن پوشش‌دادن همۀ سلایق موجود در جامعه، برای همزیستی بهتر این سلایق کار کند. به‌واقع یک روزنامه که هدفش خدمت به شهروندان است باید خود را با سلایق گوناگون شهروندان منطبق کند، نه اینکه الزاماً بکوشد سلیقۀ دست‌اندرکاران را بر شهر حاکم کند، چیزی که هیچ‌گاه نتیجه نداده است.مشهد از‌نظر حضور اقوام و ملل مختلف هم بسیار متکثر است؛ جمع وسیعی از مهاجران افغانستان در آن زندگی می‌کنند که نباید و نمی‌شود نادیده گرفته شوند. این جامعۀ‌ مهاجر شایستگی‌ها، توانایی‌ها و البته نیازهایش را اثبات کرده است و شهرآرا (چنان‌که تا‌کنون نیز چنین بوده است) می‌تواند از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کند. به‌نظرم هیچ دور از تصور نیست که این نشریه ویژه‌نامه‌هایی یا نشریه‌هایی جنبی، حتی با مدیریت اهل قلم مهاجر، داشته باشد، به‌ویژه آنان‌که تاکنون نیز در این شهر حضور چشمگیری در عرصه‌های فرهنگ و هنر داشته‌اند.و بالأخره موضوع بسیار مهم این است که نشریه در عرصۀ فرهنگ و هنر آینۀ مطالبات اهل فرهنگ باشد، به‌گونه‌ای که آنان بتوانند به‌وسیلۀ این نشریه در فضای فرهنگی کشور تأثیر بگذارند، نه اینکه الزاماً از نشریۀ تأثیر بگیرند.

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی