• خانه
  • یادداشت
  • شهرآرا روایتگر شهر باشد
کد خبر : 76111
/ 11:35
محمد قوچانی

شهرآرا روایتگر شهر باشد

شهرآرا روایتگر شهر باشد

یک روزنامۀ شهری همچون روزنامۀ «شهرآرا» آن‌زمان می‌تواند به‌معنای واقعی شهروندمحور باشد که به‌جای استفاده از بودجۀ دولتی و بیانگر‌بودن حاکمیت سیاسی در یک مقطع خاص زمانی بتواند شهر را روایت کند. باید توجه داشته باشیم که رسالت اصلی مطبوعات محلی پیگیری مشکلات مردم از مسئولان است. کسی که امروز از باجۀ مطبوعات یک روزنامۀ محلی را خریداری می‌کند در درجۀ نخست نیازمند راهنمایی و کسب اطلاعات در حوزه‌های مختلف برای زندگی شهری خود است. بدون‌‌شک نشریه‌ای که رویکرد محلی داشته باشد و پیگیری مشکلات شهری و آگاهی‌بخشی به مردم را سرلوحۀ کار خود قرار دهد قطعاً می‌تواند عملکرد موفقی داشته باشد. در برخورد یک روزنامۀ محلی با مسائل ملی و سیاسی هم باید این زاویۀ دید مدنظر قرار گیرد. مشهد یک کلان‌شهر محسوب می‌شود و به‌همین‌دلیل مباحث سیاسی و فرهنگی آن همواره در سطح ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. روزنامۀ شهرآرا، اگر بتواند بیانگر نظرات شهروندان باشد، قطعاً می‌تواند در مسائل ملی هم اثرگذاری داشته باشد. یک نشریۀ محلی هم می‌تواند ملی باشد، اما رویکرد منطقه‌ای در پرداختن به مسائل کلی موضوع بسیار مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد. طبیعی است که میان نشریه‌ای که در تهران به‌چاپ می‌رسد با نشریه‌ای که در شهر مشهد یا هر کلان‌شهر دیگری به‌چاپ می‌رسد باید تفاوت‌هایی وجود داشته باشد و به‌لحاظ محتوایی زاویۀ دید متفاوتی را در پرداختن به مسائل ملی و شهری شاهد باشیم. روزنامۀ «خراسان» در برخی از مقاطع زمانی سعی کرده که نگاه منطقه‌ای و محلی خود را حفظ کند و با زاویۀ دید متفاوتی به مسائل بپردازد، ولی به‌دلیل گرایش سیاسی‌ای که دارد همواره عملکرد موفقی نداشته است. در سطح بین‌المللی هم این‌گونه نیست که همۀ روزنامه‌های موفق صرفاً در یک شهر تولید و منتشر شوند؛ به‌طور‌مثال در آمریکا فقط یک یا دو روزنامۀ خوب در پایتخت این کشور به‌چاپ می‌رسد و دیگر ایالت‌ها هم دارای نشریه هستند. ما می‌توانیم از این تجربیات استفاده کنیم. 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی