• خانه
  • یادداشت
  • کاری کنید که دل مشهدی‌ها نلرزد
کد خبر : 76112
/ 11:34
هادی خانیکی

کاری کنید که دل مشهدی‌ها نلرزد

کاری کنید که دل مشهدی‌ها نلرزد

هر رسانه‌ای به‌طور عام و روزنامه به‌طور خاص وقتی موضوع انتشار خود را شهر و مسائل شهری قرار می‌دهد ناگزیر است پیش از هرچیز به چند پرسش اساسی توجه کند، نخست اینکه «با چه مخاطبانی سر و کار دارد؟»، دوم اینکه «برای آنکه در‌میان همین مخاطبان دیده و خوانده شود باید به کدام مقوله‌ها و موضوعاتی بیشتر بپردازد؟»، سوم اینکه «از چه مزیت‌های نسبی‌ای برخوردار است؟ یعنی به چه منابع فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی‌ای بیشتر دسترسی دارد؟»، چهارم اینکه «چه وجوه تمایزی را برای خود در‌قیاس‌با سایر رسانه‌ها، از‌لحاظ شکل، مضمون و مفاهیم، تعریف کرده است؟». با این مقدمات، اگر انتظار از شهرآرا را به‌عنوان یک روزنامۀ شهری منتسب به مشهد خواسته باشیم پی بگیریم، می‌توانیم بگوییم که توفیق آن در‌گرو انتشار روزنامه‌ای با صبغۀ غالب فرهنگی-اجتماعی است برای شهروندانی که در کلان‌شهری با دو مؤلفۀ «مقدس‌بودن» و «مدرن‌بودن» می‌زیند. شهرآرا باید بتواند احساس تعلق و هویتمندی را در مخاطبانش زنده نگاه دارد. به‌این‌اعتبار شهرآرا باید از‌یک‌سو بتواند احساس تعلق و هویتمندی را در مخاطبانی با ویژگی «در‌حال‌گذار‌بودن» زنده نگاه دارد و از‌سوی‌دیگر نیازهای آنان به اطلاعات، اخبار، گزارش‌ها، مقاله‌ها، و نقدها و تحلیل‌هایی را که برآمده از زندگی روزمره است برآورده کند. این شهروند مخاطب چند صفت عام دارد که مشهدی، شهری و در جستجوی هویت دستخوش تغییر‌بودن است، اما ویژگی‌های تمایز‌بخشی نیز دارد، از‌جمله آنکه نخبه یا عامه، زن یا مرد، پیر یا جوان، سیاسی یا غیرسیاسی، فعال در حوزۀ مدنی یا غایب از آن، شاغل یا غیرشاغل، حاضر در جامعۀ شبکه‌ای یا به‌دور از آن و نظایر این‌هاست. شهرآرا نباید زندگی را برای شهروند مشهدی هراس‌انگیز و پر‌مخاطره نشان دهد. شهرآرا برای ارتقای نقش و جایگاه رسانه‌ای خود باید در‌پی این باشد که وقتی به محل کسب‌و‌کار یا اداره یا خانه می‌رسد یا حتی در پیشخوان کیوسک‌ها و صفحات مجازی قرار می‌گیرد و دیده می‌شود برای هریک از آنانی که روزنامه را می‌بینند چه عنوان و مطلب خواندنی‌ای دارد. این‌ها که گفتم بخشی از «چه باید کرد؟»هاست، اما روزنامۀ خواندنی و ماندنی نیازمند رعایت «چه نباید کرد؟»ها هم هست. شهرآرا نباید روزنامه‌ای باشد که زندگی را برای شهروند مشهدی هراس‌انگیز و پر‌مخاطره نشان دهد. سخنان را با گفته‌ای از روان‌شاد کیومرث صابری، گل‌آقا، به‌پایان می‌برم که در جلسات هم‌اندیشی برای راه‌اندازی روزنامۀ «همشهری» در تهران به‌عنوان یک روزنامۀ فرهنگی-اجتماعی گفت: «کاری کنید که وقتی تهرانی‌ها «همشهری» را می‌بینند و می‌خوانند دلشان نلرزد.».

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی